Av.Mehmet Emin Özgüven
'in kişisel internet sayfası

Siyaset karşısında örnek bir hukukçu duruşu

Şubat 11th 2015 Genel

Ahmet Cevdet Paşa

 

Osmanlı Devletinden bahsedince akla hukukçu olarak iki kişilik gelir. Bu kişiliklerden ilki Kanuni Döneminin büyük reformuna mihmandarlık eden Ebu Suud Efendi dir. Diğer önemli şahsiyet ise hem yaşadığı dönemde bugünkü gibi “Batılılaşma” hareketlerinin sürmesi hem de vefatı üzerinden henüz bir asır geçmiş olması sebebiyle yakın hissettiğimiz günümüz hukuk dünyasında daha fazla hayranlığa sahip olan Mecelle-i Ahkam-ı Adliyenin en büyük hissemendi olan Ahmet Cevdet Paşa dır.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ ın İbni Haldun’ un son şakirdi/talebesi diye nitelediği, günümüz tarihçilerinden İlber Ortaylı tarafından Medrese’nin son gülü diye sıfatlandırılan Ahmet Cevdet Paşa nın bizzat söylediği bir kaç cümle etkileyici. Yargıda kadrolaşma vb tecrübeleri bir türlü sonlandıramayan Cumhuriyet Hukuk Dünyası bakımından da ibretlik bir vecize:

Ben devletin hizmetkarlarındanım ve küçük rütbede bir adamım. Vükelanın ihtilafına karışmak bana yakışmaz. Ben herkesle barışığım.Behemahal bir bayrak altına girmek lazım gelirse, Bayezid meydanında bir bayrak açıp yalnızca altında otururum.  Ahmet Cevdet Paşa

 

 

 

 

Share

Yorum alanı kapalıdır.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için en büyük sorun Türkiye’de resmi işlemlerde, diğer bir deyiş ile devlet ile aralarındaki ilişkilerden haberdar olma zorluğu.

Ülkemizde kaldıkları dönemde yaşadıklarıile ilgili olarak haklarında açılmış bir dava olup olmadığı varsa bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olma sorunu. Örnek olarak yurda geliş gidişlerinde tanzim edilmiş trafik cezası olup olmadığı, karıştıkları bir trafik […]

Share
Önceki Yazılar

Uyuşmazlıkları çözmesi istenilen kanunların teorik düzenlemelerden ibaret olması, uyuşmazlığın tarafı olan ve kanunun süjesi durumunda olan birey için anlaşılabilirlik problemi oluşturmaktadır.
Başka bir anlatımla mevzuatın mevcut ihtilafa nasıl uygulanacağı ve taraflara etkisinin ne olacağını tespiti için yardıma ihtiyaç duyulmakta olması günümüz hukuk dünyasının temel problemlerinden birisidir. “Kanunu bilmemek mazeret teşkil etmez” prensibi ile vatandaşın mevzuata uygun […]

Share
Sonraki Yazılar

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 1.030 aboneye katılın