Av.Mehmet Emin Özgüven
'in kişisel internet sayfası

Yurtdışında davanızdan haberdar olun

Eylül 5th 2014 Genel

edevletYurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için en büyük sorun Türkiye’de resmi işlemlerde, diğer bir deyiş ile devlet ile aralarındaki ilişkilerden haberdar olma zorluğu.

Ülkemizde kaldıkları dönemde yaşadıklarıile ilgili olarak haklarında açılmış bir dava olup olmadığı varsa bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olma sorunu. Örnek olarak yurda geliş gidişlerinde tanzim edilmiş trafik cezası olup olmadığı, karıştıkları bir trafik cezası veya adli sorunlar sonucu tarafı oldukları bir davanın olup olmaması. Aleyhlerinde açılmış bir dava olması halinde bir sonraki yıl sıla dönüşü yakalama kararı ile karşılaşan ve bu sebeple huzursuzluk yaşayan ve sırf bu nedenle aile fertleri ile ilişkilerinde sorunlar yaşayanların sayısı oldukça fazla.

E-devlet giriş kapısı kullanımı oldukça yaygın olmasına rağmen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız hala bu imkandan yeterince haberdar değiller. Bu sebeple bu yazıyı yazma gereği duydum. Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımız PTT şubelerinden temin edecekleri e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden haklarında açılmış olan dava olup olmadığı, trafik cezaları, vergi borçları vb bir çok resmi konudan haberdar olma imkanına sahipler. Bunun için Türkiye’de oldukları dönemde kimlik vb benzeri ile PTT şubesinden veya konsolosluklardan e-devlet şifresi almaları.  Vatandaşlıklan çıkmış olanlarında mavikartları ile bu imkandan yararlanmaları mümkün.

E-devlet kapısı büyük kolaylıklar sağlamakta ise de açılmış bir dava olması halinde davanın geçmişi ve takibi konusunda bir avukat yardımından faydalanmalarının Türkiyeye gidiş gelişlerde kötü sürprizlerle karşılaşmamaları için faydalı olacaktır.

 

Share

Yorum alanı kapalıdır.

Kendine has özellikleri bulunan icra hukukunu ilk elden uygulayan icra memurunun statüsünün idari mi yoksa hukuki mi olduğu konusu doktrinde sıklıkla tartışılmış neticesinde ortaya çıkan görüşler ve doğuracağı sonuçlar uygulamada dikkate alınmamıştır.

İcra memurunun gerçekleştirdiği faaliyetin hukuki veya idari faaliyet olarak nitelendirilmesi hem icra memurunun sorumluluklarının hem de görüşleri ve kararlarının etkilerinin neticeleri bakımından önem arzetmektedir.

İcra […]

Share
Önceki Yazılar

 

Osmanlı Devletinden bahsedince akla hukukçu olarak iki kişilik gelir. Bu kişiliklerden ilki Kanuni Döneminin büyük reformuna mihmandarlık eden Ebu Suud Efendi dir. Diğer önemli şahsiyet ise hem yaşadığı dönemde bugünkü gibi “Batılılaşma” hareketlerinin sürmesi hem de vefatı üzerinden henüz bir asır geçmiş olması sebebiyle yakın hissettiğimiz günümüz hukuk dünyasında daha fazla hayranlığa sahip olan Mecelle-i […]

Share
Sonraki Yazılar

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 1.030 aboneye katılın