Av.Mehmet Emin Özgüven
'in kişisel internet sayfası

Ücret Garanti Fonu

Aralık 11th 2012

İş sözleşmesinin taraflarından olan çoğunlukla işveren karşısında mevzuat ve yargılama sırasında korunan işçi lehine bir düzenleme de Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ile getirilmiş bulunmakta. Meslektaşımızın sıklıkla karşılaştığı bir durum olan işverenin iflas etmiş veya aciz halinde olması halinde çoğunlukla elimiz kolumuz bağlıdır. Bu halde işçi kıdem tazminatları gibi fesihten doğan alacakları ile ücret alacaklarını da […]

Share
Okumanız için Kalıcı Bağlantı Yorum Yok


Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 1.030 aboneye katılın