Ücret Garanti Fonu

İş sözleşmesinin taraflarından olan çoğunlukla işveren karşısında mevzuat ve yargılama sırasında korunan işçi lehine bir düzenleme de Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ile getirilmiş bulunmakta. Meslektaşımızın sıklıkla karşılaştığı bir durum olan işverenin iflas etmiş veya aciz halinde olması halinde çoğunlukla elimiz kolumuz bağlıdır. Bu halde işçi kıdem tazminatları gibi fesihten doğan alacakları ile ücret alacaklarını da […]

Share