Ülkemizde avukatlık mesleğini konu eden bir belgesel

Barolar birliğinin 40. kuruluş yılı belgeselini paylaşmayı düşündüm. Zira belgeseli izleyince; mesleğin zorluklarla mücadelesininin son dönemlerde doğmuş olmadığı anlaşılıyor. Mesleğin; ülkemizde ilk yıllar itibaren sayısız zorlukların üstesinden gelerek bu günlere ulaştığı, mesleğin günümüze oranla daha yüksek olan saygınlığının meslek mensubu üstadların mücadelesi sonucu elde edildiği ortaya çıkıyor. Adli yıl açılış konuşmasında Birlik başkanının konuşma metninin […]

Share

6352 sonucu İİK da değişiklik gören maddeler

6352 Sayılı Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı Kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın Yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve Cezaların ertelenmesi hakkında kanun’ un ilk 36. maddesi 2004 sayılıİcra İflas Kanunu’nda değişiklikler getirmekte olduğu hepimizin malumu. Yasa ile getirilen değişiklikleri İcra İflas Kanun’un un ilgili maddelerine işledim.  Yargının hızlandırılması ve demokratikleşme getiren bu mükemmel (!) kanunun getiridği yeniliklerden […]

Share