Av.Mehmet Emin Özgüven
'in kişisel internet sayfası

YENİ TTK’DA HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU

Ocak 11th 2012

5941 sayılı Çek Kanunun Karşılıksız çek keşide etmek suçunu düzenleyen 5/1  maddesindeki “binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz” ibaresinin kaldırılmasına ilişkin değişiklik tasarısı gündemde bulunmakta. Söz konusu değişikliğe gerekçe olarak ise ekonomik suçlar için hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunmasının evrensel hukuk normları ile […]

Share
Okumanız için Kalıcı Bağlantı Yorum Yok


Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 1.030 aboneye katılın