UYAP'a dosya yüklemek (evrak imzalama)

Daha önceki yazıda UYAP a yüklemek istediğimiz Word belgesinin formatını nasıl değiştirileceğini anlatmaya çalışmıştım. Türünü (dosya uzantısını)  değiştirdiğimiz belgeyi UYAP a nasıl yükleneceğini de bu yazıda iki adımda anlatmaya çalışacağım. 1. Sanal ortamda imzalama 2. Belgeyi yükleme. Belgeyi UYAP a yüklememeden önce imzalamamız gerekir.İmzalamadan yüklemeye çalışacağınız belge yüklenemeyecektir. Belgeyi imzalamak için öncelikle açın. Daha sonra […]

Share

Av. Burhan Apaydın

Savunma adil yargılanmanın en temel unsuru ve belirleyicisidir. Hukuk sisteminin ne kadar adil yargılama yaptığını belirlemede savunma faaliyeti, incelenmesi gereken ilk göstergedir. Savunma ise modern hukuk sistemlerinde avukat eli ve bilgisi ile yürütülen, hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde kutsallığı kabul edilen yargılamanın kurucu unsurudur. Türk Siyasi hayatında savunmanın kısıtlandığına zamanlara nadiren rastlanılabilir. Bu dönemlerden biride […]

Share

HMK Masraf Avansı Tarifeleri

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı HMK gereğince; dava açılışı sırasında mahkeme veznesine depo edilecek olan avans miktarı; Adalat Bakanlığı’nın 30 Eylül 2011 tarihli 28070 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliği ile belirlendi. Dava açılışı sırasında mahkeme veznesine depo edilecek avans miktarlarına ilişkin tarife ile birlikte yayınlanmış olan tanık, bilirkişi, hakem ücreti tarifeleri […]

Share