UYAP SİSTEMİNİN FİNANSÖRÜ AVUKATLAR MI?

Adli tatil dönemine rast getirilerek avukatlara yuttrulmak istenen tasarıya ilk tepki baro başkanımız Av.Turgay Şahin den geldi. Bildiriye  harfiyen katılıyorum.           Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 05.08.2011 tarih ve 2011/58 Nolu duyurusu baromuza tebliğ edilmiş ve 12.08.2011 tarihine kadar görüş bildirilmesi istenilmiştir.   Duyuru ve ekinde ye alan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem […]

Share

Kamu Hizmeti, Serbest Meslek, Avukatlık Hizmeti

“avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslektir” Avukatlık kanunu M.1   1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile esasları düzenlenmiş olan avukatlık mesleği; Kanunun 1. maddesine göre kamu hizmetidir.  Kamu hizmeti kavramı idare hukukuna ait bir kavram iken; serbest meslek kavramı vergi hukukuna ait bir kavramdır. Kamu hizmetinin amacı kamunun ihtiyaçlarının karşılanması iken serbest mesleğin böyle bir amacı […]

Share

“Aile konutudur” Şerhi (MK 194/3)

Aile konutu kavramı 4721 sayılı MK. 194. maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, […]

Share